14 april 2024

Brieven & Bezwaren

Stuur een brief aan uw gemeente over Windpark Midden-Betuwe!

Het staat eenieder vrij om een brief te schrijven aan de gemeente. Dit kan over ieder onderwerp gaan dat u belangrijk vindt en onder de aandacht wilt brengen. Wij als bewonersplatform geven u op deze pagina tips om een brief te schrijven over het geplande Windpark Midden-Betuwe.

Brief schrijven? Kan/mag/durf ik dat?

U heeft onvrede en/of zorgen in verband met de mogelijke komst van Windpark Midden-Betuwe. U wilt uw onvrede en/of zorgen kenbaar maken aan de burgermeester en wethouders (het college), maar hoe doe je dat? Mag u brieven of mails bij het college aanbieden? Op deze webpagina proberen u een beetje op weg te helpen.

Waarom een brief schrijven?

Wellicht vraagt u zich af waarom u een brief zou schrijven aan de gemeente? Een persoonlijke brief gericht aan het college (de burgemeester en de raad) geeft het college inzicht in wat er leeft in de dorpen en bij de inwoners van de gemeente. Het is een directe en persoonlijke manier om te laten weten wat u vindt, waar u zorgen over heeft etc. Een brief geeft ú de kans om úw stem te laten horen en de gemeente zal uw brief persoonlijk beantwoorden.

Een brief is geen bezwaar

Een persoonlijke brief waarin u uw mening ventileert is geen bezwaarschrift. Op dit moment is het ook nog niet aan de orde om een bezwaarschrift in te dienen tegen het geplande windpark. Op een later moment als er wel bezwaar ingediend kan worden zult u ook op deze pagina tips krijgen over het opstellen van een bezwaarschrift.

Hoe stel ik een brief of mail op?

U kunt een formele brief schrijven, maar u mag ook een mail sturen aan het college van uw gemeente.

Uw brief of mail kunt u als volgt opstellen:

Geacht College,

Ik stuur u deze brief om mijn zorgen te uiten over het geplande Windpark Midden-Betuwe. Voor dit windpark zijn windturbines gepland tussen Zetten en Dodewaard langs de A15. Ik als inwoner van “VUL UW EIGEN WOONPLAATS IN” maak mij zorgen om de volgende reden(en):

“u beschrijft hier vervolgens uw eigen redenen om deze brief te schrijven, uw redenen van uw bezorgdheid, uw frustraties, uw bedenkingen, etc.”

Graag ontvang ik uw reactie op dit schrijven.

Met vriendelijke groet,

“uw naam en persoonlijke gegevens”

Tips voor een persoonlijke brief

Een persoonlijke brief met uw eigen zorgen, klachten etc. werkt beter dan een algemene brief die wij als voorbeeld voor u zouden kunnen opstellen. Daarom adviseren wij u om uw brief te schrijven op uw persoonlijke situatie. Als het gaat om Windpark Midden-Betuwe kunnen wij ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • geluidsoverlast algemeen
 • geluidsoverlast en daaruit voorkomende slaapproblemen
 • slagschaduw algemeen
 • slagschaduw en de gevolgen daarvan op uw woongenot
 • gezondheidsrisico’s en eventuele stressfactoren
 • laag frequente tonen of trillingen
 • gevolgen op de natuur ( zoals vogels en andere dieren die hinder kunnen ondervinden)
 • gevolgen op het milieu (zoals materiaal gebruik bij productie windturbines en de mogelijkheden voor recyclen etc.)
 • horizonvervuiling en invulling openbare ruimte
 • waardedaling van uw woning
 • etc.

Het staat u uiteraard vrij om uw eigen invulling hier aan te geven.

Versturen

Uit ervaring weten we ondertussen dat een brief schrijven naar het algemeen mailadres van de gemeente geen/weinig reactie oplevert. Daarom raden wij u aan uw brief zowel naar het bestuurssecretariaat als naar de griffier te sturen

U kunt uw brief mailen of per post versturen naar uw eigen gemeente naar onderstaand adres.

Gemeente Overbetuwe:

mail:                     bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl en griffie@overbetuwe.nl

postadres:          postbus 11, 6660AA Elst

Gemeente Neder-Betuwe:

mail:                      bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl en griffie@nederbetuwe.nl

postadres:          postbus 20, 4043ZG Opheusden