20 mei 2024

Donatie

Binnen het bewonersplatform werken wij allemaal op vrijwillige basis in het belang van de inwoners en omwonenden van Zetten, Dodewaard, Andelst, Herveld, Wely, Hien, Hemmen en alle andere belanghebbenden. Zoals u in de informatie over ons platform kunt lezen, streven wij naar de beste oplossing voor de inwoners van de verschillende dorpen en de omwonenden van het windpark. Voor onze acties is financiële ondersteuning nodig.

Actievoeren kost geld!

Wilt u ons steunen met een donatie? Er zijn fondsen nodig voor juridische en specialistische bijstand, het maken van promotiematerialen, het organiseren van informatieavonden etc.

Iedere bijdrage is welkom!

U kunt uw donatie rechtstreeks aan ons overmaken op ons rekeningnummer:

NL61 RABO 0375 2533 51 ten name van: Stichting Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe

Hartelijk dank voor uw steun!