20 mei 2024

Windturbines en gezondheid

Het RIVM heeft op 16 oktober j.l een factsheet uitgebracht. Deze factsheet geeft volgens het RIVM een overzicht van wat op dit moment bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines.

De volgende vragen komen in dit document aan bod: Wat is kenmerkende aan het geluid van windturbines? Wat is kenmerkende aan het geluid van windturbines? Wat is er  bekend over de gezondheidseffecten van windturbinegeluid? Welke wetgeving is er rondom windturbines?

De factsheet kunt u onder dit artikel inzien.

Reactie Windwiki en Bewonersplatform op de factsheet

Op de feiten (facts) zoals het RIVM ze benoemd is nog wel het een en ander af te dingen, vandaar dat er naar aanleiding van  deze factsheet een reactie is geschreven door het artsencollectief Windwiki. Lees daarom ook het volledige artikel van Windwiki onderaan deze pagina.

Er zijn wat ons (Bewonersplatform) betreft ook wel enige kanttekeningen te plaatsen bij dit document immers het woord “factsheet” duidt aan dat het om uitgekristalliseerde feiten zou gaan. Heel veel zaken zijn echter geen vastgestelde “feiten”. Er is nog heel veel onduidelijk op het gebied van geluid. Met name de gevolgen van laagfrequent geluid op mens en dier is volstrekt onvoldoende onderzocht.

De overheid en ook het RIVM kiest er momenteel voor om de grote aantallen mensen die claimen ziek te zijn van laagfrequent geluid te negeren. Hun stelling lijkt dan ook dat nu niet overtuigend bewezen is dat laagfrequent geluid ziekmakend kan zijn, het derhalve niet ziekmakend is!

Verder heeft u in de media kunnen lezen dat een onderzoeker van TU Twente ook de nodige vraagtekens heeft gezet m.b.t. de uitkomsten van de studies van het RIVM als het gaat om allerlei gezondheidsperikelen rondom windturbines. Veel door het RIVM gebruikte studies blijken bijvoorbeeld uitgevoerd en betaald te zijn door de windindustrie. Hier zou best wel eens sprake kunnen zijn van het gezegde “wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”

Wat ons betreft dient u deze “fact”sheet dan ook met deze wetenschap in het achterhoofd te lezen.