25 juni 2024

Klaas Bron, Steven Vrielink, Eric Neuteboom en Diederik Tap, alle vier Staten leden namens de BBB

Bezoek  Provinciale BBB-delegatie aan onze stichting

Begin dit jaar waren de provinciale staten verkiezingen en een van de resultaten van deze verkiezingen is dat de BBB-partij in onze provincie als grootste uit de bus kwam. De BBB heeft nu als grootste fractie in de provincie onder andere de verantwoordelijkheid voor het klimaatdossier van Gelderland, dus ook op het gebied van zon- en windenergie. De BBB geeft zelf aan voorstander te zijn om te stoppen met het ongebreideld blijven realiseren van zon- en windprojecten.

Hoogste tijd voor ons om de BBB uit te nodigen voor een bezoek aan onze stichting. De BBB  kwam met een 4 man sterke delegatie op 04 november j.l.

Klaas Bron, Steven Vrielink, Eric Neuteboom en Diederik Tap, alle vier Staten leden namens de BBB

Door onze werkgroep Communicatie was voor deze gelegenheid een draaiboek gemaakt zodat de delegatie een zo’n compleet mogelijk beeld geschetst kreeg wat hier v.w.b. het beoogde windpark Midden-Betuwe heeft plaatsgevonden. De delegatie werd door ons als bestuur opgevangen bij station Zetten-Andelst en vervolgens per minibusje door het gebied gereden.

Onderweg waren een aantal locatie opgenomen waar nader het gesprek werd aangegaan. Als eerste werd gestopt bij de familie van Donselaar aan de Steeg te Wely. De familie van Donselaar woont op circa 400 meter afstand van een geplande windturbine. De delegatie kreeg hier, onder het genot van een hapje en een drankje een presentatie van Thomas en Ronald omtrent diverse aandachtspunten de gezondheid van omwonenden aangaande. Dit leverde een levende discussie op waarbij ook de familie werd betrokken.

De tweede stop vond plaats bij de familie Bolt aan de Leigraafseweg te Zetten. Deze familie woont op slechts circa 200 meter afstand van een beoogde windturbine. In de serre van de familie Bolt werd door Kees een presentatie gegeven over de gevolgen voor de natuur en aanvaringen van vogels met windturbines. Dit bleek een enorme eyeopener te zijn voor de delegatieleden en ook hier volgde een constructieve discussie.

De heer Bolt deed vervolgens duidelijk uit de doeken wat het hele proces met hem en zijn familie deed. Welke onrust zijn ervaren en wat de mogelijke gevolgen voor hun zijn.

Als derde en laatste stop werd een bezoek gebracht aan de familie Besselink aan de rand van de wijk ‘t Rieshout te Zetten. Deze familie kijkt vanuit de woonkamer over de open velden rechtstreeks uit op het beoogde windpark, waarbij de dichtstbijzijnde windturbine op circa 600 meter afstand tot hun woning gepland staat. Ook de familie Besselink maakte duidelijk hoe zij de gevolgde procedure tot op heden hebben ervaren en de in hun ogen misleidende activiteiten die op diverse momenten plaatsvindt door de initiatiefnemers.

Al met al was het een uiterst constructieve middag die van 4:00 uur tot 18:00 uur duurde en de delegatie een behoorlijk compleet beeld heeft opgeleverd omtrent de gang van zaken alsmede de gevolgen voor de omgeving.

De BBE-delegatie liet duidelijk weten bijzonder kritisch te zijn over zon- en windprojecten. We zullen nauwe contacten blijven onderhouden over het vervolg van het proces dat hier plaatsvindt. Men was uiterst gecharmeerd van de twee presentaties. De delegatie heeft uitgesproken dat ze Thomas, Ronald en Kees uitnodigen om de presentaties over de effecten van windturbines op gezondheid en milieu  nogmaals te geven in een bredere setting.