25 juni 2024

Wie zijn wij?

Stichting Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe

Het bewonersplatform is gestart nadat er in maart 2020 een brief op de deurmat lag over een gepland windpark aan beide zijden van de A15 tussen Dodewaard en Zetten. De leden van het bewonersplatform zijn allen bezorgd over de gevolgen van het windpark onder andere op de gezondheid, voor natuur en milieu en de landschapsinrichting.

De brief (maart 2020) die blijkt maar bij een kleine groep bewoners bezorgd te zijn. De hierin aangekondigde informatieavonden konden wegens corona niet doorgaan. Hieruit volgt dat de informatievoorziening naar de bewoners van Zetten, Andelst, Dodewaard, Wely, Hemmen etc. niet afdoende is geweest. Terwijl dit juist een belangrijk onderdeel zou zijn van het gehele voortgangsproces (bewoners en omwonenden informeren en laten participeren).

Vanuit het bewonersplatform waren twee personen afgevaardigd die zitting namen in de zogenaamde gebiedstafel. Deze gebiedstafel is een instrument die de deelnemers de gelegenheid geeft om te participeren, mee te praten en te denken. Deelnemers aan deze tafel hebben echter alleen een adviesfunctie. Die adviezen kunnen de initiatiefnemers in principe ook naast zich neer leggen.

Sinds de oprichting van het bewonersplatform is er veel gebeurd. Zijn er acties geweest en vele gesprekken gevoerd. Op dit moment is het zo dat de gemeente Nederbetuwe heeft aangegeven te willen wachten op landelijke normen voor windturbines. Deze worden in de loop van 2023 verwacht. Ook gemeente Overbetuwe wil wachten op deze normen, maar is ook zeker bezig met het inventariseren van verdere mogelijkheden. Op dit moment is er voor beide gemeentes geen intentieovereenkomst met een partij om windturbines te plaatsen.

Belangrijk in het gehele traject is dat meer mensen zich verenigen in dit bewonersplatform. Daarmee heeft het bewonersplatform meer zeggingskracht en kunnen we een grotere vuist maken richting de initiatiefnemers en de gemeentes.

Onze speerpunten

De speerpunten van het bewonersplatform zijn:

  • Gemeente Neder-Betuwe en Overbetuwe moeten aantonen dat dit windpark noodzakelijk is (we onderschrijven de energietransitie, maar missen een aantoonbare en onderbouwde behoefte).
  • In gesprek gaan en blijven met de initiatiefnemers en lokale politiek (gemeentes Neder-Betuwe en Overbetuwe)
  • Beperken van het aantal windturbines (liever geen, maar in ieder geval zo weinig mogelijk)
  • Beperken van de hoogtes van de windturbines
  • Bewaken dat slagschaduw zo optimaal mogelijk wordt vermeden bij omwonenden.
  • Geen geluidshinder van windturbines boven de al aanwezige geluiden van de A15 en de Betuwespoorlijn
  • Bewaken dat de omgeving en natuur niet meer schade ondervindt.
  • Goede schade- en compensatieregelingen voor omwonenden
  • Controle op juist gevolgde procedures door initiatiefnemers en lokale overheden.
  • Controle op juiste uitvoering geldende wettelijke regelingen

Meld u aan!

Aanmelden voor het bewonersplatform kan eenvoudig door een mail te sturen naar het volgende mailadres: middenbetuwe2020@gmail.com of via onze contactpagina.

Aan het lid worden van het bewonersplatform zijn geen kosten verbonden. U kunt zich melden als actief of als passief lid. Als actief lid woont u de vergaderingen van het platform bij en bent u direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt direct uw stem/mening laten horen. Als passief lid onderschrijft u onze doelstellingen en wordt u via nieuwsbrieven en social media (Facebook: Bewonersplatform Midden-Betuwe) op de hoogte gehouden.

Kijk voor meer informatie over het windpark de website van de initiatiefnemers: www.windparkmiddenbetuwe.nl

Windturbines gezien vanaf de Kerkstraat in Dodewaard over de A15 richting Zetten.