25 juni 2024

Status NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)

In de Nieuwsbrief van maart als ook in de voorgaande van mei, hebben we ruim aandacht besteed aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen en van de Provincie Gelderland. Als stichtingsbestuur hebben wij daar uitgebreide zienswijzen (soort bezwaarschriften) op ingediend.

Korte terugblik

Nog even kort: een NRD is een onderdeel van de verplichte MER, de Milieu Effect Rapportage en omvat het Wat en Hoe één en ander onderzocht gaat worden om tot zo’n milieueffectrapportage te komen. Zo’n MER-rapport is wettelijk verplicht vóórdat er uiteindelijk vergunningen kunnen en mogen worden afgegeven voor de eventuele bouw van windmolen- of zonneparken.

Reacties op zienswijzen

Tot nu toe heeft alleen Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen een inhoudelijke reactie gegeven. Dit is een zeer omvangrijk, technisch rapport met uiterst minutieuze antwoordrapportage op de gestelde vragen en opmerkingen. Voor degene die deze reactie wil nalezen is deze onderaan dit bericht toegevoegd.

Op de andere NRD, die van de provincie dus, heeft diezelfde provincie aangegeven verder niet inhoudelijk te reageren! Iets waar we in beginsel met de nodige verbijstering kennis van hebben genomen. Na het verstrijken van de formele deadline, heeft onze voorzitter Jan Teisman de provincie een bericht gestuurd met de vraag wanneer wij een reactie op onze zienswijze konden verwachten. Hun antwoord was dat ze geen separate (inhoudelijke) reactie meer geven, maar dat ze punten uit de ingediende zienswijzen meteen meenemen in de definitieve opzet van het MER-onderzoek.

Of dit juridisch allemaal mag, weten we (nog) niet. In onze ogen geeft dit wel aan het mogelijk selectieve karakter van de onderzoekers die de MER-gaan uitvoeren en draagt het in ieder geval niet bij aan het beeld van een open, transparante en verantwoordelijke overheid; in dit geval de provincie. Als bestuur gaan we bezien hoe we hier verder mee om willen gaan. We houden u zeker op de hoogte.

Bekijk hieronder de reactie van het Bewonersplatform: