14 april 2024

Kies-Wind-Wijzer

De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) heeft een overzicht gemaakt van de verschillende politieke partijen en hun standpunten betreffende wind- en zonenergie en kernenergie. Dit overzicht kan u wellicht helpen bij het maken van een keuze bij de verkiezingen van 22 november. Voor uitgebreide programma’s en verdere details kunt u de afzonderlijke partijprogramma’s bekijken.

Verkiezingen 2023: Groeiend verzet tegen windturbines op land

De verkiezingen staan voor de deur. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de standpunten over windparken. De NVDE heeft ze voor u op een rij gezet. Opvallend is dat het aantal partijen, dat zich verzet tegen windturbines op land, toeneemt. Ook veel voorstanders voor kerncentrales. Ook opvallend: het verschil in standpunt tussen de landelijke en de lokale partij in de gemeente.

Natuurlijk bepaalt de nieuwe coalitie hoe de wind gaat waaien. Van de grote partijen in de peiling is VVD voor windparken op land, de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC), PVV en BBB tegen. GroenLinks-PvdA  zit daar tussenin: windmolens met name op zee. Aan u de keus (en sterkte!).

De vragen: 1. standpunt windenergie, 2. voor of tegen kerncentrales

VVD

 1. zon en wind op land, wel  heldere afstandsnormen, zodat het draagvlak voor windenergie blijft
 2. voor kernenergie

D66

 1. uitbreiding noodzakelijk (met duidelijke normen)
 2. voor kernenergie

PVV

 1. geen windturbines, geen zonneparken
 2. voor kernenergie

CDA

 1. we blijven investeren in windenergie op zee en in zonne-energie
 2. voor kernenergie

GroenLinks-PvdA

 1. zonnepanelen en windmolens met name op zee
 2. tegen kernenergie

PvdD

 1. wind op land is een belangrijke energiebron, geen zonneparken in natuur of landbouwgrond
 2. tegen kernenergie

ChristenUnie

 1. voor duurzame energie op land
 2. tegen kernenergie

BBB

 1. we stoppen nieuwe projecten om wind op land te realiseren. Zonnepanelen alleen op daken en/of onderdeel geluidsschermen langs de weg
 2. voor kernenergie

NSC

 1. tegen windparken op land, bij windturbines op land een heldere afstandsnorm, zonneparken niet op landbouwgrond en natuurgebieden, wel op daken en langs infrastructuur
 2. voor kernenergie

Volt

 1. ook windenenergie op land hebben we hard nodig
 2. voor kernenergie

JA21

 1. directe stop op nieuwe windparken op land en zee. Indien toch windturbines op land strenge afstandsnorm
 2. voor kernenergie

SGP

 1. meer onderzoek naar effect windparken op zee, zonnepanelen: op daken, zonneparken gaan ten koste van landbouwgrond
 2. voor kernenergie

Denk

 1. blanco

SP

 1. uitbreiding van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken
 2. tegen kernenergie

Bij1

 1. er wordt fors geïnvesteerd in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven
 2. geen standpunt kernenergie

50Plus

 1. windenergie moet verhuizen naar zee
 2. voor kernenergie

Belang van NL

 1. geen nieuwe windmolens op land
 2. voor kernenergie

Forum

 1. stoppen met plaatsing windturbines en zonneparken. Windmolenparken en zonneparken ontmantelen
 2. voor kernenergie

Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Homepage