25 juni 2024

Windturbinenormen/Plan-MER en zienswijze van Bewonersplatform

Op 12 oktober werden wij geïnformeerd dat vanaf 12 oktober tot en met 22 november de nieuwe ontwerp windturbinebepalingen en het milieueffectrapport voor een ieder ter inzage lagen. Tot en met 22 november kon een ieder op deze bepalingen een zienswijze indienen. Uiteraard hebben wij ons als bestuur ingespannen om een zienswijze in te dienen. U kunt onze zienswijze hier lezen: