25 juli 2024

Wiekie is al heel lang stil, windstil?

Schijn bedriegt! Het rommelt zachtjes, het waait luw, de wind fluistert, dan weer even lijkt het stil, maar het is nooit windstil. Ik hoor mensen wel eens zeggen: ‘ach, die windmolens, die komen er toch niet.’ Maar met welke kennis van zaken zegt men dat? Alleen maar omdat het stil is? Of vooral omdat het stil lijkt? En wat nu met die valwind van het kabinet?

Er zijn provinciale verkiezingen geweest. Dit heeft de boel aardig door elkaar geschud en heeft de BBB flink wat winst opgeleverd. Deze partij heeft duidelijk een behoudende houding jegens windturbines en zonneparken, maar dit zal de gaande processen nooit allemaal kunnen stoppen.

Het lijkt er op dat er voor het zoekgebied tussen Zetten en Dodewaard op dit moment geen project is. Maar er blijven kapers op de kust en er is al veel voorwerk gedaan. Ook al lijkt er nu niet een concreet plan, het is wellicht zomaar wel weer in de lucht.

De wespendief gooit roet in het eten voor windturbines op de Veluwe. Betekent dit dat er elders meer gebouwd moet gaan worden. De vogel wordt hier in de omgeving ook wel eens gespot. Vrijwaart dat ons van turbines?

Er komen nieuwe normen vanuit de overheid. Die komen, maar geven nu nog veel onzekerheid. Waar gaan de normen op gebaseerd worden? En hoe pakken ze dan uit? Is er voldoende gehoor gegeven aan de geluiden van gezondheidsklachten? Geluiden die steeds meer ondersteund worden door kennis en onderzoeken.

Maar nu is het kabinet gevallen. Wat betekent dit? Alleen maar nog meer vragen en vooral wéér geen antwoorden.

Vragen worden er gesteld, heel veel vragen, op allerlei niveaus, van gemeente, provincie tot staten. Maar de antwoorden blijven onduidelijk, niet rechtlijnig, niet sturend en daardoor blijft de onzekerheid.

Windstil? Nee, voor mij voorlopig niet.