25 juli 2024

inspreken Programmaplan duurzaamheid “Samen aan Zet” Overbetuwe dd 14 juni 2023

Op woensdagavond 14 juni 2023 vond er in Overbetuwe een voorbereidende vergadering plaats en een van de punten die aan de orde kwam was:
Programmaplan duurzaamheid “Samen aan zet”
Het bestuur van de stichting heeft gemeend daarop te moeten inspreken.
Hierna kunt u de tekst lezen die Eric heeft gebruikt bij het inspreken:

Graag maken we (Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe) gebruik van ons spreekrecht bij het agendapunt Voorbereidende vergadering Programmaplan duurzaamheid “Samen aan zet”
De contouren van het programmaplan duurzaamheid op niveau van ambitie en doelstelling zijn duidelijk en ook als bijlage bij dit agenda punt terug te vinden.
Ook het bewonersplatform onderstreept het belang van het verkrijgen van een nog duurzamere samenleving. Verdroging, versnippering en gebrek aan financiële middelen dragen allemaal bij aan het verlies van biodiversiteit. Als individu, maar ook als gemeente kun je bijdragen aan het herstel van biodiversiteit door de juiste, duurzame keuzes te maken.
Dit geldt ook bij het thema energietransitie. Voor het opwekken van hernieuwbare energie heeft de gemeente een duidelijke doelstelling staan: 604 TJ opwekken in 2030 (inclusief een goede ruimtelijke inpassing en participatie).
Maar in hoeverre is dat deze opgave voor de gemeente nog relevant? Moet dat allemaal opgewekt worden in de gemeente? Momenteel wordt er landelijk meer stroom opgewekt dan verbruikt en dit leidt tot een negatieve stroomprijs. Hierdoor worden zonnevelden de laatste weken regelmatig uitgezet.
Ook was Nederland dit eerste kwartaal Europees koploper van het opwekken van hernieuwbare energie met bijna 120 MWh per km2. Duitsland volgde op een tweede plek met bijna 105 MWh en Denemarken stond op de derde plaats met 75 MWh per km2. Gemiddeld werd er in Europa 20 MWh per km2 opgewekt. Nederland wekt dus 6x meer dan het Europese gemiddelde op aan hernieuwbare stroom!


Het is daarom belangrijk om als gemeente hier de juiste keuze te maken. Wat kan, wat moet, en wat is goed? Er komst steeds meer bewijs dat de aanleg van windparken in de buurt van bewoning tot gezondheids- en ecologische schade leidt. En het lijkt ons wijs om als gemeente juist daarop je aandacht te richten.
Het beschermen van je inwoners tegen ziekten moet bovenaan jullie lijstje staan, want ook dat is duurzaamheid! En dit gaat verder dan voldoen aan het wettelijk kader. De zeer waarschijnlijke veroorzakers van de gezondheidsklachten zijn de lage tonen die windturbines veroorzaken, en daar zijn nog geen normen voor. Dus je kunt je als gemeente verschuilen achter het feit dat je voldoet aan alle wettelijke normen, maar er is meer. En dat is juist een groot onderdeel van duurzaam handelen, meer doen dan het wettelijk kader voorschrijft. Niet voortschrijdend inzicht als het te laat is, maar duurzaam vooruitblikken.
Het programmaplan duurzaamheid heet niet voor niets: “Samen aan zet”. Dus maak de juiste keuzes en zet het welzijn van uw inwoners op nummer 1.

Wilt u dit allemaal zelf beluisteren en bekijken dan kan dat via onderstaande link (en dan de video doorspoelen naar ongeveer 55,25 minuten)
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=overbetuwe&agendaid=fd430e99-0325-40e3-8c10-8c1381b88e24&FoundIDs=&year=2023