25 juli 2024

Contouren Programmaplan duurzaamheid

De Routekaart Duurzaamheid 2025 is in 2021 vastgesteld door de raad. Dit is een tactisch document
waarin de doelstellingen rondom Duurzaamheid beschreven staan. Hierin zijn naast energie ook de
onderdelen circulariteit en klimaatadaptatie / biodiversiteit toegevoegd. Het programmaplan
duurzaamheid begeleid het proces richting uitvoering van de ambities van de routekaart. Het
programmaplan bevat dus geen nieuwe ambities, maar is een concretisering en prioritering van
bestaande ambities. Naast inhoudelijke ambities wordt ook aangegeven wat ervoor nodig is om deze
te realiseren. Bekijk hieronder het document waarin de eerste fase, waarin ambities en doelstellingen staan beschreven. De tijdshorizon is deze collegeperiode, dus tot medio 2026.