25 juni 2024

Expertisecentrum GGD en RIVM over effecten windturbines

Hoe kijkt het RIVM en de GGD nu aan tegen overlast en gezondheidseffecten van windmolens? Bekijk hier de presentatie:

Technische briefing Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over de mogelijke gezondheidseffecten van windmolens

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/technische-briefing-expertisepunt-windenergie-en-gezondheid-over-de-mogelijke?start=0&fbclid=IwAR0e6Db-1SvLZDZ10VHfW48_PDkOFiB-gOrYVTiyGGdIjZfMGpZ6m8iwynY

laatste sheet uit de presentatie van mevrouw van Kempen met de conclusies