25 juni 2024

Wiekie zoekt gezond verstand

Wie weet nog wat er waar is en wat niet, wie weet nog wie er eerlijk is en wie niet, wie weet nog waar het werkelijk om gaat en wie niet?

Waar gaat het werkelijk om? Het gaat om onze toekomst, ons leven en dat van onze kinderen. We verbruiken steeds meer energie en daarom moet er steeds meer ‘schone’ energie komen. En dan klinkt het zo mooi: windenergie… dat klinkt mooi, dat klinkt schoon, dat klinkt fris, dat klinkt gezond.

Maar gaandeweg ben ik er van overtuigd dat de schone schijn vooral wordt opgehouden door de initiatiefnemers van deze “schone” energie. Want waar worden we naast energieopbrengst mee opgezadeld door het plaatsen van windturbines? Met gezondheidsproblemen, geluidsoverlast, slagschaduw. Hoe ‘schoon’ is dan die energie nog?

Ik las een mooi gedichtje van Fred Eggink passend bij dit overwerp:

Gezond verstand

Land van vergezichten,
van fruit, van Waal en Rijn,
bedolven onder plannen,
zoals de Betuwelijn.

De horizon wordt versmald
met windturbines torenhoog,
een ‘erehaag van onbegrip’,
een last voor oor en oog.

We wachten niet op de wespendief,
we wachten niet op opstand.
We wachten wel zo langzaamaan
op het gezond verstand….

Wiekie van de Molen