14 april 2024

Commissiedebat Tweede Kamer met Minister Jetten inzake Wind op Land

Op 22 september heeft er een Commissiedebat van de Tweede Kamer plaatsgevonden met minister Jetten van Klimaat. Hierin geeft hij antwoorden op Kamervragen over Wind op Land. Hieronder volgt een samenvatting van dit debat (gemaakt door het Bewonersplatform) en wij nemen dit op in onze Nieuwsbrief omdat er onder andere diverse vertrekpunten worden besproken voor nieuwe milieunormen voor Wind op Land, een hot thema.

Het is vrij technisch, maar wij willen dit de geïnteresseerde lezer niet onthouden. Onderaan is een link opgenomen voor het complete verslag van dit commissiedebat.

Samenvatting commissiedebat

Jetten stelt: vol inzetten op wind op zee, maar wind op land is ook nodig. Wind is namelijk makkelijker in te passen dan grote zonnevelden. Cruciaal voor wind op land is voldoende inspraak, participatie, draagvlak en mede-eigenaarschap. Dat vraagt een zorgvuldig proces om de normen voor wind op land vast te stellen. Daarom wordt nu aan de planMER gewerkt om op basis daarvan de nieuwe milieunormen voor wind op land vast te stellen. Dat gaat over zowel afstandsnormen als ook over andere vormen van overlast door windenergie.

De planMER zal rond het zomerreces van 2023 naar de Kamer worden gestuurd, waarmee de nieuwe normen in het laatste kwartaal van 2023 gereed kunnen zijn. In de planMER worden verschillende varianten onderzocht, bijvoorbeeld 2, 3 en 4 x de tiphoogte omdat dit ook de varianten zijn die in de meeste EU-lidstaten worden toegepast, aldus Jetten.Op vragen gesteld over geluidsnormen gaat Jetten niet in, maar verwijst hij terug naar de planMER die in de maak is.

Jetten ziet dat decentrale overheden nauwkeurig bezig zijn om lokale normen te ontwikkelen. Meer locatie specifiek dan bij landelijke normering. Jetten stelt dat Wind op Land nodig is omdat het zorgt voor stabiliteit (in combinatie met zonPV en wind op zee). Jetten wil niet wachten met wind op land totdat netwerkcongestie is opgelost.

Ook wordt er, aldus Jetten, gewerkt aan maatregelen om aanvliegingen van vogels zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door één wiek van een windmolen zwart te schilderen en dit lijkt een positief effect te hebben. Tevens is/wordt er een radarsysteem ontwikkeld dat vogels kan volgen, zodat windparken kunnen worden stopgezet wanneer er een grote vogeltrek richting windparken is.

De kabinetsvisie “burgerbetrokkenheid bij de energietransitie” komt in het voorjaar van 2023 uit. In deze visie wordt ook dieper ingegaan op de rol van burgerenergiecoöperaties. Het complete verslag van het Commissiedebat is hier te raadplegen: