20 mei 2024

Motie BOB/CDA/PvdA Overbetuwe bij Raadsvergadering 20 september jl.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Overbetuwe op 20 september jl. hebben op initiatief van onder andere BOB en CDA diverse partijen een motie “Proces Windpark” ingediend. Als bewonersplatform zien wij deze motie als een herstart van het traject voor windpark Midden-Betuwe. Daarom besteden wij er nader aandacht aan in deze Nieuwsbrief.

Coalitiepartijen GBO, CDA en GroenLinks en ook medeondertekenaars BOB, PvdA, en Christen Unie, geven hiermee namelijk hun plannen aan om het proces rondom windpark Midden Betuwe vlot te trekken en geven ook aan wat ze ermee willen.

Concreet doen zij een voorstel voor een windpark met 3 of 4 windmolens in het huidige zoekgebied, dus tussen Zetten/Andelst, Wely/Dodewaard en Hemmen. De motie bevat ook de opdracht aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor zo’n windpark. Ook willen ze dat Overbetuwe weer gaat overleggen met gemeente Neder-Betuwe om de samenwerking met hen te bekijken en proberen het plan samen vlot te trekken. De regie over het proces windpark is hiermee weer terug bij het College.

Deze motie is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 september jl. breeduit aangenomen. Ook in het krantenartikel van 24 september jl. in De Gelderlander wordt er ingegaan op deze motie en verdere consequenties ervan. Zie deze link voor het krantenartikel: https://www.gelderlander.nl/betuwe/windturbineplan-langs-a15-weer-op-de-agenda-overbetuwe-wil-haast-maken-maar-neder-betuwe-nog-niet~a253c32a/

De gehele motie is na te lezen via deze link: https://overbetuwe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/35d11b96-1a43-46c0-a005-4ca75840afc4?documentId=6b6bd48f-3c81-4c37-b186-68b46ecea931&agendaItemId=c7a0348c-8a1b-48cb-b2d2-67b908244c52

Als bestuur van het Bewonersplatform hebben wij diverse vragen bij deze motie, de daarin opgenomen besluiten en de verdere uitwerkingen ervan. Daarom hebben wij hebben naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld aan het College van gemeente Overbetuwe. Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied.