25 juli 2024

Dorpskrant Zetten, INZET

Windpark Midden-Betuwe: laat uw stem horen!

De ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen maanden snel opgevolgd. Het geplande Windpark Midden-Betuwe is een onderwerp van discussie op vele verschillende vlakken.

Het RIVM heeft aangegeven een expertisecentrum te gaan openen om meer onderzoek te gaan doen naar de gezondheidsrisico’s van windturbines en vooral het effect van laag frequente geluiden op de gezondheid van mensen. Dat er een expertisecentrum komt juichen we als Bewonersplatform toe, want indirect betekent dit dat de mogelijke gezondheidsrisico’s eindelijk serieus genomen gaan worden. De verenigde huisartsen in het platform Windwiki zijn er van overtuigd dat de gezondheidsrisico’s van windturbines hoog zijn en pleiten er daarom ook voor om windmolens niet te dicht bij woonhuizen te plaatsen.

Het geplande Windpark Midden-Betuwe komt op nog geen 600 meter van de eerste huizen van ’t Rieshout in Zetten te staan. Dit is dusdanig dichtbij dat er ook zeker geluidsoverlastoverlast en gezondheidsrisico’s zullen ontstaan.

In juli heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak betreffende Windpark Delfzijl die gevolgen heeft, ook voor Windpark Midden-Betuwe. De uitspraak gaat over: de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines. Hiervoor moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.

Voor Windpark Midden-Betuwe zou dit vertragingen kunnen opleveren, zoals door de gemeente Overbetuwe en Neder-Betuwe ook is aangegeven. Uitstel betekent echter nog geen afstel!

Meld u aan!

Al-met-al blijft het Bewonersplatform alert en blijven we inspelen op de actualiteit en de zaken die spelen. Belangrijk is hierbij dat wij namens een grote groep bewoners kunnen spreken en daarvoor doen we een beroep op u! Meld u aan bij het Bewonersplatform en zorg dat uw stem ook gehoord wordt.

WWW.PLATFORM-WPMB.NL

en Kom in actie!

U heeft onvrede en/of zorgen in verband met de mogelijke komst van Windpark Midden-Betuwe?

U wilt uw onvrede en/of zorgen kenbaar maken aan de burgermeester en wethouders (het College)? Schrijf dan een brief aan het College. Op onze webpagina Brieven & Bezwaren helpen we u op weg.