20 mei 2024

Gesprek Bewonersplatform en wethouders van de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe

Gesprek Bewonersplatform en wethouders van de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe

Op 21 oktober 2021 is er overleg geweest tussen de voorzitter en een afgevaardigde van het bewonersplatform Midden-Betuwe, wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder van gemeente Overbetuwe, wethouder Stefan van Someren van gemeente Neder-Betuwe en de projectmanager voor beide gemeenten.

Tijdens dit gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • De door de initiatiefnemers (Betuwewind) gestelde deadline voor een optie met 7 windturbines en 8 ha zonnepanelen
  • Drie gewenste windturbines door Landgoed Hemmen
  • Landelijke normering of niet?
  • Twijfelachtige 3D visualisatie door de initiatiefnemers

Hierbij in samenvatting de belangrijkste feiten en conclusies.

Deadline voor windpark met 7 windturbines en 8 ha zonnepanelen: Betuwewind op ramkoers

In de 10 maanden dat het bewonersplatform aan de gebiedstafel heeft deelgenomen, is de communicatie eenzijdig geweest vanuit de initiatiefnemers. Voor inhoudelijke discussie was weinig ruimte en voor overleg ook niet.

Op 20 oktober verrasten de initiatiefnemers in de pers ongeveer iedereen en dus ook het bewonersplatform met de optie voor 7 windturbines van 210 meter tiphoogte, inclusief 8 hectare zonnepanelen (of 8 windturbines zonder zonnepanelen als optie 2). Daarbij eisten de initiatiefnemers met grote stelligheid dat uiterlijk binnen twee weken (inclusief herfstvakantie), dat wil zeggen vóór 1 november, hierop een antwoord móet worden ingediend, inclusief onderbouwing: het Voorkeurs Alternatief (VKA).

Dit was niet de eerste keer dat het bewonersplatform als vertegenwoordigers van het grootste collectief van de omwonenden, wordt geconfronteerd met nieuwe situaties. Het bewonersplatform heeft de wens uitgesproken om nu alle informatie bij elkaar te laten komen. Daaruit zou een afweging moeten komen die in een discussievorm moet plaatsvinden aan de gebiedstafel. Hier kan dan mogelijk een gedragen voorkeursopstelling (de VKA) uit komen.

De wethouders en bewonersplatform zijn het erover eens dat na 10 maanden investeren in voorlichting omtrent mogelijkheden en onmogelijkheden nu alles niet binnen twee weken afgeraffeld kan worden. Er zal daarom aan de voorzitter van de gebiedstafel worden gevraagd om de deadline van 1 november uit te stellen, met minimaal twee of zelfs vier weken.

Drie windturbines door Hemmen: status update

In de krant was te lezen dat Landgoed Hemmen plannen heeft om, naast de 7 of 8 turbines van Betuwewind en Betuwemolen, óók 3 windturbines te plaatsen langs de A15. Eerder is gebleken dat samenwerking tussen Betuwewind en Hemmen vrijwel zeker is uitgesloten. Hemmen kan echter naar de Provincie stappen om daar te proberen om e.e.a. af te dwingen. Tevens komt Hemmen weer in beeld bij de ontwikkeling van RES 2.0. Betuwemolen, die minimaal vier windturbines aan de zuidkant van de A15 wil plaatsen, opereert relatief stilletjes op de achtergrond.

Al met al is er veel onduidelijkheid over wel of geen 3 windturbines op Landgoed Hemmen komen, dit naast de 7 of 8 voorgestelde windturbines van Betuwewind en Betuwemolen.

Hierover is op 20 oktober dit nieuwsartikel gepubliceerd op overbetuwe.nieuws.nl.

Wachten op landelijke normering of niet: initiatiefnemers adviseren!?

Gemeente Overbetuwe geeft de initiatiefnemers in beginsel de ruimte om zélf normeringen vast te stellen, waarna de Raad zich er vervolgens over zal buigen. Gemeente Neder-Betuwe nuanceert dit enigszins met de motie dat zij “zo lang geen milieubeoordeling van de landelijke normen is uitgevoerd bij besluiten ten aanzien van aanvragen voor het plaatsen van windturbines, zij zeer terughoudend en kritisch te zijn.” Echter, als de ingediende plannen door de initiatiefnemers worden goedgekeurd door de Raad, kan het project doorgang vinden.

Kortom: beide gemeenten wachten het advies van de initiatiefnemers af, die alleen gebaat zijn bij soepele normeringen. Het ligt op zijn minst voor de hand dat initiatiefnemers met zo gunstig en soepel mogelijke normeringen zullen komen om plaatsing voor elkaar te krijgen.

3D visualisatie door de initiatiefnemers: realistisch of vertroebeling van de werkelijkheid?

De initiatiefnemers hebben enkele maanden geleden het bewonersplatform ervan beschuldigd niet realistische impressies te publiceren van de windturbines. Tijdens twee speciale presentatiedagen op 14 en 21 oktober jl. hebben de initiatiefnemers in hun eigen visualisaties laten zien. Deze zijn gemaakt door bureau The Imagineers. Bij de presentaties werd standaard een duidelijk te grote beeldhoek gebruikt, waardoor objecten op de voorgrond groot lijken en objecten op de achtergrond (dus de windturbines) juist kleiner lijken. En daarnaast ook nog op grotere afstand lijken te staan! Door na veel discussie een medewerker van The Imagineers wat te laten variëren met de instelling van de kijkhoek, viel direct op dat de beelden alsnog veel meer richting de realiteit konden worden gepresenteerd. Met zeer verbijsterende reacties tot gevolg.

Conclusie: bezoekers van de presentaties en op de website van de initiatiefnemers hebben onrealistische beelden te zien gekregen.

Hoe het proces verder gaat, zal de komende tijd blijken. Het bewonersplatform volgt de ontwikkelingen op de voet.

Visualisatie door Bewonersplatform
Visualisatie door initiatiefnemers, Gesperdensestraat Hemmen