25 juli 2024

De RES op stoom: nationaal congres 3 november

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën organiseert een nationaal congres op woensdag 3 november a.s. in Amersfoort met als titel:

De RES op stoom

Zie ook deze link: Home – RES Congres

De organisatie vermeldt: “Dit congres is voor iedereen die zich betrokkenen voelt bij de RES: overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven.”

De stichting Nederwind en Windalarm zijn ook aanwezig rondom dit congres. Op basis van de sprekerslijst zien zij dit congres als een feestje van en voor gelijkgezinden die de huidige RES-plannen met o.a. veel windturbines omarmen.

Beide stichtingen publiceerden als volgt:

  • Vooraf houden we een ludieke actie bij de ingang. Belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen zijn uit alle windstreken.
  • We proberen daarmee media aandacht te krijgen. We krijgen sowieso de aandacht van de deelnemende autoriteiten. Iedereen die er toe doet in RES land zal aanwezig zijn.
  • We hebben enkele sprekers aangemeld om deel te nemen aan sessies in het programma, zodat er in ieder geval een minder eenzijdig beeld ontstaat (Naut Kusters is inmiddels toegelaten als spreker).  
  • We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan het RES-congres. Met hoe meer mensen we zijn bij de actie vooraf en hoe meer mensen er tijdens de sessies kritische vragen stellen, hoe meer indruk we maken op de autoriteiten en media.

Hoe kun je je aanmelden?

  1. Meld je aan voor het congres via onderstaande link: (niet meer van toepassing)

Je wordt gevraagd welke sessie je wilt bijwonen. Voor het programma zie onderstaande link:

Programma – RES Congres

Ee zijn bijvoorbeeld sessies over gezondheid en windmolens; wat te doen als de 35 TWh RES doelstelling gehaald is (nog meer windmolens of stoppen?); en een sessie over participatie.

  • Geef aan onze organisatie door dat je deelneemt, zodat we je kunnen bereiken in de dagen vóór het congres en op de dag zelf. Geef daartoe de volgende gegevens door aan emailadres pers@windalarm.org:
  • Je naam
  • je emailadres
  • Je mobiele telefoonnummer
  • Zorg dat je om 9.00 uur aanwezig bent op de congres-locatie bij de ingang. Indien anders dan laten we dat van te voren weten.

Voor vragen kun je ook terecht bij emailadres: pers@windalarm.org