20 mei 2024

Nieuws: Koeien van de leg en kippen die geen melk geven

5 x FEIT of FABEL

1.Koeien van de leg en kippen die geen melk geven

FABEL. Zo gek zal het niet worden maar wat precies de uitwerking is van windturbines op dieren, is nog niet goed onderzocht. Natuurlijk, talloze vogels, vleermuizen en insecten worden genadeloos verpletterd door die enorme wieken die met een snelheid van 300 km per uur door de lucht zoeven. Maar de dieren om ons heen kunnen niet praten en dus ook niet aangeven wat ze voelen. Weet u welk effect een laag frequente toon op uw huisdier heeft?

2. Windturbines hebben altijd de wind mee

FABEL. Ook al laten de initiatiefnemers u maar al te graag geloven dat de windturbines er zeker komen, toch is dat niet altijd het geval. Protesten van omwonenden in bijv. Culemborg hebben ertoe geleid dat die enorme windreuzen er niet kwamen. Als we ons samen sterk maken, dan gaat ons dat hier ook lukken.

3. Bij twijfel gewoon inhalen

FEIT. In spreekwoordelijke zin werken veel gemeenten op deze wijze vaak mee met de realisatie van de windturbines. Er zijn talloze onderzoeksrapporten waarin de vele gezondheidsrisico’s worden gemeld als gevolg van bijvoorbeeld de slagschaduw, de geluidsoverlast en de laag frequente tonen. Ondanks de wettelijke regel dat de gemeente het voorzorgsbeginsel moet hanteren (bij twijfel níet doen), wordt er in Nederland toch vaak vol gas gegeven bij de medewerking aan de initiatiefnemers.

4. Windmolens passen perfect in een landschappelijk karakter.

FEIT. Althans, volgens de gemeente. Uiteraard passen die enorme windturbines niet in het landschappelijke karakter van de Betuwe en bij Zetten, Dodewaard en Hemmen. Gemeente Overbetuwe karakteriseert Zetten en Hemmen als ‘landelijk en groen en aantrekkelijk om te wonen, temidden van natuurlijk buitengebied’. Is dát de definitie van een gemeente die goedkeuring wil geven aan een windpark van 10 gigantische landschap ontsierende windreuzen tot 232 meter hoog?

5. Burgers mogen meepraten als ze niets zeggen.

FEIT. Omwonenden mogen deelnemen aan de gebiedstafel maar alléén als ze niet té kritisch zijn en ze mogen zich zeker niet uitspreken tégen de windturbines. Nee, in dat geval mag je opstappen. Geen kans dus op een vrije meningsuiting. Quote van één van de initiatiefnemers: “als je tegen bent, dan doe je niet mee”