25 juni 2024

Nieuws: Overlast door slagschaduw

Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de draaiende wieken. Zeer hinderlijk als deze op het (slaapkamer-)raam van uw woning valt. Of in uw tuin of tegen muren. En meer windturbines? Des te meer overlast!

Ergernis en uw gezondheid

Slagschaduw veroorzaakt ergernis en concentratieproblemen omdat het voortdurend afleidt. En slaapproblemen als de slagschaduw op uw slaapkamerraam verschijnt. Gevolg: stress.

Bijna álle omliggende dorpen krijgen last van slagschaduw

Alleen Wely zal weinig last hebben van slagschaduw. Dat komt doordat de zon gedurende het jaar op verschillende plekken opkomt en ondergaat. Bij opkomst in de zomer zal vooral Dodewaard last hebben in de ochtend en Andelst en Herveld in de avond. In de winter ondervinden Zetten en Hemmen overdag veel overlast.

Slagschaduw is er in de ochtend, in de avond én overdag

De slagschaduw is afhankelijk van de hoogte van de zon én van de hoogte van de windturbine. Bij zonsopkomst en zonsondergang staat de zon laag en zorgt deze voor slagschaduw. Zodra de zon hoger staat dan de wieken, is de overlast voorbij. In de winter blijft de zon de hele dag laag waardoor de overlast veel groter kan zijn.

Overlast tot 4 km van een windturbine

Bij een lage stand van de zon reikt de slagschaduw tot 4 km ver. Zetten, Dodewaard, Andelst en Hemmen liggen allemaal binnen een straal van 2 km! Omdat meerdere windturbines naast elkaar komen te staan, verschuift de zon steeds van achter de ene naar de andere windturbine.

In de winter reikt de slagschaduw bij een windturbine van 232 meter de gehele dag tot 900 meter. Bij 183 meter hoogte is dat 700 meter. De wijk Rieshout bv ligt in een straal van 600 tot 900 meter van een windturbine.

Kijk en oordeel zelf!

Zelf berekenen tot hoever de slagschaduw reikt?

Wilt u zelf uitrekenen tot hoe ver de slagschaduw in uw situatie reikt? Dat kan op de volgende website: www.suncalc.org

Bijna álle omliggende dorpen krijgen last van slagschaduw

Op deze kaart is te zien tot hoever de slagschaduw bij benadering komt bij een hoek van 6 graden (oranje gebied, tot 2.200 meter) en bij een hoek van 12 graden (blauwe gebied, tot 1.100 meter). Zie toelichting over de graden in de volgende grafiek. Alleen een deel ten zuiden van de windturbines blijft buiten schot.

De grafiek geeft per uur de hoek van de zon in graden aan, berekend op elke 21e van de maand. Zo staat bv de zon in januari om 15:00 uur in een hoek van circa 12 graden. In onderstaande tabel is te zien dat de slagschaduw bij een hoek van 12 graden een reikwijdte heeft van 860 meter bij een windturbine van 183 meter en 1.090 meter bij een windturbine van 232 meter.