25 juli 2024

Windmolenlawaai

Bekijk hier de uitzending van Zembla: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/windmolenlawaai

Zembla, Windmolenlawaai, donderdag 8 december om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

De felle protesten van burgers tegen het almaar groeiende aantal windmolenparken in Nederland nemen toe. Om de klimaatdoelen te halen komen er voor 2030 nog eens honderden turbines bij. Veel mensen die in de buurt van windmolens wonen, maken zich zorgen over horizonvervuiling, de grootte van de turbines en bovenal over de gezondheidseffecten.

Sommige omwonenden kunnen door geluid van de molens niet slapen en ervaren stress en andere gezondheidsproblemen. Soms zo erg dat ze zich genoodzaakt voelen om te verhuizen. Het RIVM erkent dat er gezondheidsschade kan ontstaan, maar veel is nog onduidelijk.

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een onderzoek naar de effecten van turbinegeluid op de gezondheid, maar dat laat voorlopig nog op zich wachten en ondertussen gaat de bouw van nieuwe windparken door. Bewoners voelen zich machteloos, want het geluid blijkt binnen de vastgestelde normen te vallen. Dus een klacht indienen heeft geen zin. Zembla onderzoekt: Wie hebben de geluidsnormen vastgesteld en hoe is dat gedaan? Worden omwonenden wel gehoord en beschermd door de overheid?