25 juli 2024

Vervolg over de Motie proces Windpark bij Raadsvergadering 20 september jl. gemeente Overbetuwe

In de nieuwsbrief van oktober hebben we uitgebreid aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Hierbij willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken.

Korte terugblik motie

Kort samengevat wordt deze motie, die door onder andere de politieke partijen BOB en CDA is ingebracht, gezien als een herstart van het traject voor windpark Midden-Betuwe. Ook is daarmee de regie over het proces weer terug bij het College. De motie regelt verder dat de wethouder moet onderzoeken of, eventueel in hernieuwde samenwerking met gemeente Neder-Betuwe, een windpark met 3 of 4 windmolens haalbaar is in het huidige zoekgebied, dus tussen Zetten/Andelst, Wely/Dodewaard en Hemmen. De motie is in de Raadsvergadering van 20 september breeduit aangenomen.

Vragen Bewonersplatform Midden Betuwe

In oktober hebben wij als stichting naar aanleiding van deze motie diverse vragen gesteld aan de wethouder; zie hierbij onze brief: “20221023 brief naar aanleiding motie dd 20 september 2022.pdf”.

Reactie gemeente Overbetuwe

Afgelopen week ontvingen wij als stichting bijgaand antwoord van de gemeente Overbetuwe, zie hierbij hun brief, nadat wij eind november de gemeente een herinnering hadden gestuurd over deze brief.

Wat in ieder geval opvalt, is dat de brief niet beantwoord is door de wethouder maar door dienstdoende ambtenaren. Verder zijn diverse vragen geclusterd beantwoord, hetgeen op een aantal punten en vragen tot onduidelijkheden leidt. Ook zijn diverse vragen niet of niet expliciet en niet volledig beantwoord.

Uiteraard pakken wij dit als bestuur verder op en gaan wij de gemeente en specifiek de wethouder verzoeken om deze vragen alsnog nader te beantwoorden.

In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de verdere voortgang.