25 juli 2024

Windwiki

In de pers verschijnen met regelmaat berichten over Windwiki. Wat is Windwiki en wat doen ze? We leggen het u graag in het kort uit.

Windwiki is een groeiende groep bezorgde medici die zich hebben verdiept in de veiligheid van windturbines voor mens en milieu. Windwiki heeft als doel om wetenschappelijke informatie over windturbines in relatie tot gezondheid en milieu op een overzichtelijke manier voor iedereen beschikbaar te stellen.

“Wij signaleren dat de kennis over de gevolgen van het wonen nabij windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en de bevolking. Op basis van een gedegen analyse van wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines voor omwonenden, staan wij kritisch tegenover de plaatsing van windturbines nabij bebouwing. Wij dringen daarom aan op meer, onafhankelijk, onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden in de Nederlandse situatie. Hier mag immers veel dichter bij bewoning worden gebouwd dan in alle andere Europese landen. Windwiki pleit daarom voor toepassing van het voorzorgbeginsel of minimaal een afstandsnorm tot bebouwing zoals in andere Europese landen wordt gehanteerd.”

Vanuit het bestuur van de stichting Platform Windpark Midden-Betuwe zijn Ronald Melieste (voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad) en Thomas Maal (hoogleraar 3D Technoloigie in de gezondheidszorg) actief lid van Windwiki. Zij praten op landelijk niveau (bv. discussie afstandsnormen) mee en schrijven mee aan beleidsstukken met betrekking tot gezondheid en windturbines. Ronald en Thomas zijn tevens bestuurslid binnen onze Stichting Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe.

Voor meer informatie, zie de website https://www.windwiki.nl/