20 mei 2024

Afstandsnormen voor windturbines

In diverse media verschijnen regelmatig nieuwsberichten over afstandsnormen. Wat is de actuele stand van zaken en wat houden deze in grote lijnen in? Bij deze een overzicht.

Coalitieakkoord

In het huidige coalitieakkoord staat dat er afstandsnormen moeten komen voor windmolens. Deze afstandsnormen, eventueel in combinatie met een maximale geluidsnorm, zullen pas medio 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond. Zie hieronder voor een toelichting op een plan-MER.

Gemeente Neder-Betuwe heeft eind vorig jaar aangegeven dat zij eerst (deze) landelijke normen wil afwachten en geen eigen normen wil stellen voor de plaatsing van windturbines. Bij gemeente Overbetuwe ligt dit punt bij de Raad.

Deens model

Afgelopen februari heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid (97 stemmen véér) een motie aangenomen om eerst landelijke normen af te wachten en tot die tijd het Deense model te hanteren voor het uitgeven van vergunningen rondom windturbines op land. Het Deense model houdt grofweg in:

  • én een afstandsnorm is (minimaal 4 x de tiphoogte)
  • én een geluidsnorm (37 tot max. 44 dB(A)
  • én een norm voor laagfrequent geluid (LFG)

Er moet dus aan alle normen worden voldaan, waarbij tevens geldt dat de laagste/strengste norm leidend is en een andere norm daardoor hoger kan of moet uitvallen!

December 2021 is er een rapport verschenen van Arcadis en daarin staat bij paragraaf 2.4.2 het Deense model in detail nader uitgelegd.

Uitspraak Raad van State 30 juni 2021

Op 30 juni vorig jaar heeft de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan in een bestemmingsplan voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland. Klik hier voor meer informatie over deze uitspraak door de Raad van State.

Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu: een plan-MER.

Wat is plan-MER?

Een plan-MER, of te wel een plan-milieueffectrapport is een milieueffectrapport (MER) bij een vast te stellen plan of programma. De procedure die hierbij hoort, noemen we plan-milieueffectrapportage: plan-MER. Klik hier voor meer informatie: wat is een plan-MER?

Voor meer achtergrondinformatie over afstands- en geluidsnormen, zie bijvoorbeeld deze links: