14 april 2024

Nieuws: De Gebiedstafel

Vanuit het bewonersplatform zijn twee personen afgevaardigd die zitting nemen in de zogenaamde gebiedstafel.
Deze gebiedstafel is een instrument die de deelnemers de gelegenheid geeft om te participeren, mee te praten en te denken.
Deelnemers aan deze tafel hebben echter alleen een adviesfunctie.
Die adviezen kunnen de initiatiefnemers in principe ook naast zich neer leggen.

Deelnemers aan deze gebiedstafel zijn:

  • de initiatiefnemers (Yard Energy en maatschap Betuwemolen);
  • de grondeigenaren;
  • omwonenden;
  • de lokale overheden (Neder-Betuwe/Overbetuwe);
  • milieuorganisatie Agrarisch Natuurbeheer;
  • Milieufederatie Gelderland;
  • Dorpsraad Andelst/Herveld;
  • Organisatie “Wat beters”;
  • Ondernemersverenigingen;
  • projectleider van beide gemeentes (als waarnemer)

De initiatiefnemers hebben deze gebiedstafel samengesteld. Op basis van welke criteria de deelnemers aan de gebiedstafel zijn geselecteerd is echter onduidelijk.

De gebiedstafel komt in principe maandelijks bijeen.