14 april 2024

Nieuws: Projectplanning en mijlpalen windpark

De initiatiefnemers is er alles aan gelegen om de maximale subsidie binnen te halen (SDE++) en de projectplanning stuurt hier dan ook op aan.
Er wordt gesteld dat een rendabel project alleen mogelijk is bij een tijdige SDE++ aanvraag. (de wethouder van Neder-Betuwe heeft tijdens de raadsvergadering op 11 februari 2021 aangegeven dat volgens hem dit project ook rendabel kan zijn zonder subsidie).

De initiatiefnemers zien de volgende mijlpalen:

  • De definitieve keuze van het voorkeursalternatief : medio april 2021.
  • Indienen omgevingsvergunning-aanvraag : juni/juli 2021.
  • Publicatie ontwerp Bestemmingsplan en ontwerp Omgevingsvergunning : november 2021.
  • Vaststelling definitieve Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning : voorjaar 2022. Beroepstermijn : voorjaar 2022.
  • SDE++ aanvraag : voorjaar 2022 (en als dit niet gehaald wordt dan deze aanvraag als alternatief in najaar 2022).

We vragen ons wel af waarom er zoveel haast wordt gemaakt nu de SDE++ aanvraag ook nog in het najaar van 2022
mogelijk is.