20 mei 2024

vervolg RTG windmolenpark A15-zone Zetten – Dodewaard d.d. 21 december 2021

Op 21 december 2021 was er een rondetafelgesprek bij de Gemeente Overbetuwe. In twee rondes werd hier door de gemeenteraad gesproken met o.a. bewoners en initiatiefnemers. Het verslag begint met:

Hieronder kijken we op basis van het gevoerde rondetafelgesprek, welke no-regret stappen we kunnen zetten om in de besluitvorming maximaal voorgesorteerd te staan (met name qua draagvlak bij omwonenden en aangrenzende bedrijven) als er meer duidelijkheid is over de voorziene landelijke afstandsnormen.Het gaat om zaken die we snel goed willen (laten) uitzoeken, waardoor we als raad een aantal afgewogen keuzes kunnen maken:

– wat het zoekgebied is en wat daarbij de beperkingen zijn op grond van staand beleid (punt 1 hieronder).

– wel of niet wachten op landelijke afstandsnormen. Breng in beeld wat de gevolgen (voor en nadelen) zijn van wachten op landelijke afstandsnormen (besluitvorming) of het nader onderzoek van het RIVM in dat kader (voorbereiding landelijke besluitvorming). Welke alternatieven zijn er die rekening houden met gezondheid, geluidsoverlast, normen op een manier zoals dat bij zorgvuldigeruimtelijke ordening gebruikelijk is (punten 2 en 3 hieronder).

– juridische scenario’s (punt 4 hieronder). Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we te zijner tijd last krijgen van hoe het participatieproces tot nu toe is doorlopen in relatie tot bewoners en grondeigenaren niet zijnde initiatiefnemers. Waar kunnen zaken beter worden gemotiveerd, waar is nu aanvullende (herstel-)actie mogelijk?

– welke objectieve informatie nodig is voor de raad om projecten goed te beoordelen met oog op een volgende stap in het proces (punt 5 hieronder)

– welke rol de gemeente Overbetuwe in dit traject verder moet nemen als het gaat om participatie.

Op basis van het RTG lijken alle partijen graag een stevige rol van de gemeenteraad te willen. Aandachtspunt is dan wel de afstemming met Neder-Betuwe.

Klik HIER om het volledige verslag te lezen.