25 juni 2024

Coalitieakkoord Provincie Gelderland

Op woensdag 14 juni hebben BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP het coalitieakkoord voor Gelderland gepresenteerd. Dit akkoord geldt voor de periode 2023-2027 en heeft de titel: Gewoon doen.

Een paar in het oog springende items uit het coalitieakkoord:

  • Er wordt serieus nagedacht over kerncentrales
  • Geen plek voor nieuwe windmolenprojecten buiten de plannen die er al liggen bij gemeenten in de regionale energie strategieën (RES)
  • Geen strengere regels dan de wet in Gelderland

Lees het uitgebreidere verslag via:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuwe-coalitie-een-nieuwe-kerncentrale-in-gelderland-binnen-acht-jaar~aa1d5738/
U kunt het volledig akkoord hier lezen: https://www.gelderland.nl/nieuws/coalitieakkoord-voor-gelderland-gepresenteerd-gewoon-doen

Nu er een nieuw coalitieakkoord is zullen ook de zittende gedeputeerden vervangen worden.

Vooralsnog lijkt het er op dat de volgende verdeling gerealiseerd gaat worden.

  • Harold Zoet (BBB) : Landbouw, biodiversiteit/natuur/stikstof
  • Ans Mol-van de Camp (BBB) : Water, Energie, Gezonde leefomgeving en vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Helga Witjes (VVD) : Financiën, Economie en Innovatie, Sport
  • Peter Drenth (CDA) : Algemeen bestuur, erfgoed en cultuur, Programma Veluwe/transitie Foodvalley
  • Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie): Leefbaarheid, wonen en ruimte
  • Klaas Ruitenberg (SGP) : Openbaar vervoeg, infrastructuur en verkeersveiligheid