25 juni 2024

Welk gebied kan overlast ervaren. Blauw met kleine windmolens, rood met grote windmolens

Nieuws: ‘Een windpark bij een woonwijk of een woonwijk in een windpark…’

De geplande windmolens langs de A15 tussen Zetten-Andelst en Dodewaard hebben een hoogte van 183 tot 232 meter. In verschillende landen geldt een minimale afstand tot de bestaande bebouwing van 10 x de tiphoogte. In Nederland heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald, dat iedereen die binnen een afstand van 10x de tiphoogte woont, wordt aangemerkt als belanghebbende en dat zij gevolgen kunnen ondervinden.

Geheel Zetten, Dodewaard, Andelst, Wely, Hemmen en een deel van Herveld vallen binnen die grens. Bij elkaar zo’n 13.000 inwoners. Voor veel van deze inwoners zal de overlast merkbaar zijn. En hierbij geldt uiteraard: hoe dichterbij de windmolens, des te groter de overlast en de negatieve gevolgen. Zoals zo vaak het geval is, je merkt het pas als het zover is.

De heer Velthoven van initiatiefnemer Betuwewind geeft tijdens een bijeenkomst op 2 juni in Zetten duidelijk aan dat hij niet kan garanderen dat inwoners geen hinder zullen gaan ervaren van de windmolens.

In Zetten ligt de wijk ‘t Rieshout op slechts 600 meter afstand van de geplande windmolens. Deze wijk heeft 470 huishoudens met 1.200 inwoners. Andere woningen in bijvoorbeeld Wely en Dodewaard staan zelfs op een afstand van ca. 400 meter van een geplande windmolen. Dus al deze woningen staan binnen een afstand van 2 tot 5 keer de tiphoogte van de windmolens. 

We vinden de gekozen locatie absoluut niet te rijmen met uitspraak van de heer Velthoven initiatiefnemer Betuwewind:  “We zoeken locaties die het verst van woonhuizen af staan”.


blauw = gebied dat overlast kan ervaren bij plaatsing kleine windmolens aan noord- en zuidzijde op basis van 10x de tiphoogte
 
rood = gebied dat overlast kan ervaren bij plaatsing grote windmolens aan zuidzijde en kleine aan noordzijde op basis van 10x tiphoogte