20 mei 2024

Opnieuw gespot: WESPENDIEF in zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe!!!

De wespendief heeft in Nederland 90 broedparen en dat zijn er te weinig volgens onze regering. In het plan om dat aantal naar 100 te krijgen zijn windturbines echter slecht nieuws. Regelmatig eindigt het leven van een wespendief door toedoen van een windturbine. Veel plannen voor windturbineparken zijn daarom al in de prullenmand beland vanwege deze bijzonder mooie roofvogel.

Melden we dit voorjaar al dat er 6 wespendieven zijn gezien in het zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe, op 24 augustus werd het eerste jong waargenomen. Het dier was niet op trek naar het zuiden, wat laat zien dat het waarschijnlijk dit gebied gebruikt om voedsel te zoeken.

Wespendieven zijn slecht te tellen en worden vaak over het hoofd gezien. Elke waarneming kan dus bijdragen beter in beeld te krijgen wat hun leefgebied is. Het is duidelijk dat het zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe zeer zeker tot hun leefgebied behoort en winturbines het herstel van de soort schaadt.

Ziet u een Wespendief vliegen? Maak een foto en laat het ons weten!