20 mei 2024

Start participatie milieueffectrapportage Rijksmilieuregels windturbines

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u via platformparticipatie.nl een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor op te stellen Rijksmilieuregels voor windturbines, ‘nationale windturbinebepalingen leefomgeving’.

Meer informatie