14 april 2024

Column: “Alleen een dwaas blaast tegen de wind, maar met zijn allen veranderen we zijn richting”

Mijn emoties waaien alle kanten op, word ik de ene dag blij van goede berichten in de krant, het volgende moment sta ik te luisteren naar een man waar ik gewoonweg chagrijnig van word. De afgelopen weken gaat het zo maar door. En hoe meer ik hoor, hoe meer ik weet, hoe minder blij ik word van de windmolen plannen. Maar mijn hoop groeit ook…..

Het RIVM start een expertisecentrum om de gezondheidsrisico’s van windturbines in kaart te brengen. De Raad van State doet een uitspraak dat er een nieuwe normering opgesteld moet worden. Daarmee geef je toch een signaal af dat er mogelijk gezondheidsrisico’s zijn!? Hoe kan het dan dat Betuwewind, de initiatiefnemer van Windpark Midden-Betuwe, blijft zeggen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn? Hoe kun je dat volhouden als er in Groningen windmolens stilgezet worden omdat er een bromtoon te horen is waar mensen last van hebben. Hoe kun je dat volhouden als er gerenommeerde artsen zich genoodzaakt voelen samen een vuist te maken tegen windmolens en oproepen tot meer onderzoek. Hoe is het mogelijk dat je daaraan voorbij gaat?

Er zijn tv-programma’s over windmolens en de gevolgen daarvan, zoals van Pointer en Opstandelingen. Daar zie je mensen worstelen, initiatiefnemers, gemeentes, maar vóóral de omwonenden. De omwonenden worden niet of nauwelijks gehoord, terwijl het om hun leven gaat, hun gezondheid, hun huis, hun thuishaven! En hier bij Windpark Midden-Betuwe gaat het om mijn leven, mijn gezondheid, mijn leefomgeving en mijn veilige en fijne thuis! Ik wil gehoord worden en dat mag niet weggewuifd worden.

Mijn stem alleen gaat het dan ook niet redden, ik ben een roepende tussen de hoge windmolens van het windpark, maar niemand die het hoort door het geluid dat ze maken, niemand die het ziet, omdat ik maar een mier ben ten opzichte van die enorme molens. Eén roepende maakt geen verschil, maar vele roependen samen wel!

Alleen een dwaas blaast tegen de wind, maar met zijn allen veranderen we zijn richting!

Wiekie van de Molen